Català | English | Portuguese | Italian | Greek

 
 
 


– Конкурс –


Вие сте учител, социален педагог или психолог?

Търсим най-добрите практики на социално включване 
в училищата на България и другите партньорски държави
* *

Ако  добре се справяте в  работата с учениците си и имате добри отношения в социалната интеграция в училище … внесете и своя принос

Търсим опит в добри практики за социално включване, които сте успели да приложите със своите ученици в училище.

* Испания, България, Гърция, Италия, Кипър  са избраните страни, тъй като те са страните, които популяризират проекта MEDIS.

Какво трябва да направите?

1. Запишете неформално видео с вашия телефон или домашна камера, Разказващо за добра практика за социалното включване, което работи с вашите ученици
 
2. Изпратете видеоклипа си на info@medisinclusiveschools.eu

3. Успех!  Спечелете таблет за вашето училище, или пътуване за финала конференция на MEDIS в Барселона.

Вижте правилата и наградите тук!


Learn more about our project and team
Política de privacitat
www.medisinclusiveschools.eu

Facebook • Youtube
Erasmus+ Co-funded Project number: 592206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Copyright© 2018 Medis Inclusive Schools | All Rights Reserved

_