Правни основания
1-ви УЧИЛИЩЕН КОНКУРС „МЕДИС”
ИЗДАНИЕ 2019/2020
Консорциумът по проект MEDIS, координиран от Световния университет на Средиземноморието, със седалище Camí de Can Boada 24, 17820 Banyoles, Жирона, Каталуния, Испания с CIF. G55102347 („WUSMED“) обявява първото издание на конкурса за стипендии „MEDIS Schools #Medis“ („Конкурсът“), който ще се управлява от следните правни основания („Правила“).
Правилата се допълват с правно предупреждение, политика за поверителност и политика за бисквитки, които трябва да бъдат приети преди участието в конкурса и след като бъдат приети, те ще бъдат считани за включени в Правилата за подходящ правен ефект.

1. ЦЕЛ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Конкурсът има за цел да насърчи добрите практики за социално включване в началните и средните училища в средиземноморския регион, превръщайки ги в училища MEDIS, отговорни за необходимостта от социално включване на деца мигранти в средиземноморските страни, превръщайки ги в организации, които насърчават адаптирането на новодошлите в училищната среда.
Всеки участник може да се състезава само с един видеоклип и няма да може да участва в две различни категории. Видеоклипът може да се състезава за Наградата за най-добра практика за социално включване, насочена към учениците мигранти в Испания, Португалия, Кипър, Гърция, България и Италия.
Темата на видеото трябва да е свързана с прилагането на техники и други методи за социална интеграция на децата-мигранти в училищата, показвайки как да се постигне по-добра интеграция на новодошлите. Видеоклипове, свързани с други теми, няма да се приемат.
Конкурсът е насочен към учители, преподаващи в I, II, III, IV, V и VI клас, социални педагози и психолози, които работят в училищатa, които се интересуват от тази тема във всяка страна-участник в проекта (Испания, България, Гърция, Италия, Кипър и Португалия), което е предпоставка той да има европейски обхват.

Участието в конкурса ще се управлява от учителя, който желае да участва в съответствие с клауза 4.

2. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
Ключовите дати на състезанието са следните:
• Заявката и получаването на видеоклипа ще се проведе между 1 ноември 2019 г. и 31 Март 2021 г., включително.
• Преди 15 април 2021 г. националното жури ще избере трима финалисти от всяка страна.
• Преди 28 април 2021 г. международното жури ще избере победителя от всяка страна.
• През може 2021 г. победителите в Конкурса ще получат Националната награда.

WUSMED си запазва правото да удължи или измени някоя или всички горепосочени дати, ако сметне за необходимо в съответствие с реда, предвиден в клауза 12.

3. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА
Участието в конкурса изисква изричното приемане на правилата, публикувани на уебсайта на конкурса (https://medisinclusiveschools.eu/bases-legals/)

WUSMED си запазва правото да дисквалифицира участниците, които нарушават правилата, и особено всяко участие, което противоречи на тези правила.

Приемайки тези Правила, участниците разбират общите условия и се съгласяват да се съобразят с действащите разпоредби, които са разписани в настоящото приложение, така че, като участват в Конкурса, дават съгласие за цялостно и безвъзвратно приемане на Правилата и законността.
Изявление на участник, което посочва обратното, независимо от момента, в който е направено, предполага изключване от участие в конкурса и освобождаване на WUSMED от всеки ангажимент с участника.

Правилата са достъпни в интернет за всеки, който иска да се запознае с тях.

4. ИЗИСКВАНИЯ И МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
Участието в конкурса е безплатно, доброволно и изисква спазването и изпълнението на изискванията, свързани по-долу:
I. Изпращане на заявка на info@medisinclusiveschool.eu по имейл или изтегляне на връзка / проверка (WeTransfer, Drive …) на видеоклип за всеки учител / педагог / психолог в съответствие с изискванията, описани в точка 6 и през периода за заявка и получаване, посочен в клауза 2.
II. Чрез изпращането на видео тези правила ще се считат за приети.
III. Всеки учител може да регистрира своето видео, като се ограничава участието в Конкурса до една работа на всеки учител.
IV. Изпълнение на всички други изисквания, установени в Правилата.

5. КАТЕГОРИИ
Всеки може да участва в една категория за всяка държава:
Категория А: „Най-добри практики за социална интеграция на територията на училищата на национално ниво“
Категория Б: „Най-добри практики за социална интеграция на територията в училищата на европейско ниво“
Само 6-те финалиста в категория А ще участват.

6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Участниците ще трябва да създадат видеоклип, базиран на добрите практики за социално включване в средиземноморските училища.

Всеки учител ще трябва да изпрати своето видео онлайн по имейл или на носител.

Видеоклипът, който участва в MEDIS Schools #Medis, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Формат: Може да се избира между:
• Видео стандартен формат (mp4, avi, .mov), който се записва с домашни камери и мобилни устройства. Продължителност между 1 и 15 минути.
2. Техника:
• Участниците ще могат да избират всички техники, до които имат достъп, от най-традиционните, като поредица от снимки, до всяка компютърна програма, която им позволява да обработват изображения и видеоклипове (Photoshop, онлайн редактори и т.н.)
3. Изпращане: онлайн чрез имейлите, посочени в клауза 4, придружени от заглавие, което не надвишава 140 знака.

По отношение на избраните оригинални произведения от националната фаза и ако се прецени, че е необходимо физическото представяне, за да се добави повече стойност, ще е необходимо да се изпратят, за да може да се извърши по-цялостна оценка от журито. WUSMED няма да поеме разходите по пратките.

В никакъв случай и при никакви обстоятелства WUSMED няма да носи отговорност за съдържанието на творбите, представени в Конкурса, за тях ще носят отговорност единствено и пряко участниците и създателите и напълно оневинява WUSMED.

7. КОНКУРСНИ ФАЗИ
Национална фаза
Преди 30 януари журито на проекта на всяка страна, участваща в проекта MEDIS, ще избере във всяка страна максимум 3 финалисти. В случай, че до 15 април 2020 г. не са предадени видеоклипове, отговарящи на критериите за оценка, определени от националните журита, конкурсът е невалиден.

Европейска фаза
Сред всички произведения, които са финалисти в националната фаза, ще бъде избран победител за всяка държава, който ще получи национална награда.

Изборът на победителите в Конкурса ще се проведе преди 28 февруари 2020 г.

8. ИЗБОР НА ФИНАЛИСТИ И ПОБЕДИТЕЛИ
Победителят в Конкурса във всяка фаза ще бъде избран от жури, формирано от членове на MEDIS (https://medisinclusiveschools.eu/partners/), които ще оценят представените творби съгласно следните критерии:
• АТРАКТИВНОСТ
• ПОСЛАНИЕ
• СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ
• ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД
• КАЧЕСТВО
В допълнение към тези критерии ще бъде разгледано и оценено положително, че работата се записва с участието на потребители на техники за социално включване.

Работата, която не е представена в подходящ формат, посочен в Правилата, във връзка с несъвместимост или авторски права и която не отговаря на другите изисквания на клауза 6 или посочени в тези Правила, ще бъде дисквалифицирана. Обжалването на решението за дисквалификация по съдебен ред е недопустимо. WUSMED ще се свърже с победителите в националната фаза и победителите в международната фаза по имейл, за да ги информира, че преминават във финалната фаза на държавата или са международни победители, според случая. След като бъдат избрани печелившите произведения, те ще бъдат публикувани на уебсайта на Конкурса, а също и на всяко друго място или начин за подкрепа, в съответствие с разпоредбите на клауза 11.

9. НАГРАДИ
НАГРАДА ЗА УЧАСТИЕ: Всички получени практики, които се считат за подходящи, ще бъдат наградени с грамота „Най-добри практики за социална интеграция на всички територии“, както и промоция на уебсайта www.medisinclusiveschools.eu
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА: Всеки, спечелил национална награда, ще получи таблет на стойност 100 евро, който да допринесе за дейността на училището. Тези награди няма да могат да бъдат заменени за пари в брой. Ще има максимум 6 награди, по една за всяка страна, участваща в проекта MEDIS (Испания, Италия, Кипър, Гърция, България и Португалия), наградите могат да не бъдат връчени, ако участниците не отговарят на критериите за оценка.
ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА: Пътуване до Кипър за 2 души на заключителната конференция на MEDIS на стойност 750 евро. На конференцията ще бъдат представени резултатите от различните практики на социална интеграция, проведени в Испания, Италия, Кипър, Гърция, България и Португалия. Това ще бъде идеално място за споделяне с други преподаватели и търсене на нови възможности за сътрудничество. Тази награда ще допринесе полза на училището. Лицата, които могат да присъстват, са победителят и друг учител. В случай, че победителят не може да присъства на пътуването, 2 души от училището ще могат да присъстват.

Наградите не могат да бъдат подложени на промяна, подмяна или компенсация по искане на победителя.

WUSMED си запазва правото да не предостави наградата на участник, който използва измама, променя правилата или върши действия против нормалното провеждане на Конкурса.

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Според обработката на лични данни, направени в рамките на Конкурса, включително както идентификатори, така и конкретно изображения и гласове, е приложима Политиката за поверителност на уебсайта.

Освен това, чрез приемането на Правилата, участващите преподаватели прехвърлят на WUSMED, изключително, безплатно, по цял свят, без ограничение на времето, с правото да прехвърлят на трети страни правата на изображенията, чрез които се участва в Конкурса, за да управлява участието им в Конкурса, публичността на същия и резултатите от него.
Следователно, по отношение на целта, обявена в предходния параграф, участникът приема цялото използване, включително обществена комуникация или каквато и да е форма на използване от WUSMED, които могат да имат изображенията с помощта на медии и техническа поддръжка в момента и тези, които биха могли да бъдат разработена в бъдеще и за всяко приложение, включително в този смисъл на възможност за публикуване, възпроизвеждане или споделяне на изображения или част от тях в медиите или платформите, притежавани от WUSMED или трети страни, които са посочени без претенция за изчерпателност:
• Собствени социални мрежи или трети страни: WUSMED общност или други групи от WUS, към които WUSMED принадлежи като Twitter, Instagram, Google, Pinterest, Linkedin.
• Интернет: www.wusmed.org
• Реклама: чрез брошури, статии за пресата и рекламни дисплеи в аудиовизуални медии като телевизия и радио.

Участващите учители се изразяват на своя отговорност, без последствия за WUSMED, като отменят изричното съгласие на всички трети страни, които се появяват в представените творби (в случай на непълнолетни, техните родители или законни настойници), за прехвърлянето на права върху лични данни и изображения на WUSMED със същите цели, както са посочени в предходните параграфи.
WUSMED обаче си запазва правото да поиска от трети страни за пореден път да разрешат прехвърлянето на техните права върху изображения и обработка на данни. Тъй като това е прието като възможност, а не като задължение, при никакви обстоятелства WUSMED не трябва да поема отговорност в случай, че не го направи.

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Видеоклипът, изпратен в конкурса, ще бъде качен на уебсайта на https://medisinclusiveschools.eu с дидактическа цел.

Участвайки в Конкурса, участниците възлагат изключително на WUSMED всички права на експлоатация, без да се изключва нито една от тях за произведенията, подадени в Конкурса, така че WUSMED да бъде оправомощен да поправя, редактира, възпроизвежда, разпространява, да предоставя на обществеността и да трансформира този материал, да използва материала и всеки елемент от самия материал, изцяло или частично, за себе си или за трети страни – което, следователно, обхваща цесията на трети страни, в каквато и да е среда или платформа по целия свят през времето, разрешено от приложимото законодателство, без да получават компенсации.

Участниците гарантират използването на предоставените права и по-специално, че произведенията или търговските марки, съдържащи се в предоставената творба, нямат никакво изключително право или защита на трети страни, които могат да навредят на WUSMED. По силата на това участникът се съгласява да дължи на WUSMED по отношение на разходите, исковете за обезщетение, задълженията или щетите, произтичащи от действия на трети страни, преди WUSMED да разбере за нарушени такива права.

Авторите на участващите видеоклипове ще бъдат поставени под лиценз Creative Commons, който ще включва:
Признаване: При всяка експлоатация на произведението, разрешено от лиценза, ще бъде необходимо да се признае авторството.
Нетърговски: Експлоатацията на произведението е ограничена до нетърговска употреба.
Споделяне по равно: Разрешената експлоатация включва създаването на производни произведения, при условие че имат един и същ лиценз за разкриване.

Тези произведения ще бъдат под лиценз Creative Commons Attribution-NonCom Commercial-ShareAlike 4.0 International.
Учителите правят по отношение на правата на експлоатация на приноса на учениците същото изявление, което е направено по отношение на третирането на техните лични данни и правата върху филмите; тоест, те са упълномощени да прехвърлят споменатите в полза на WUSMED права за експлоатация със същия обхват, както е предвидено в първия параграф на тази клауза 11.

12. МОДИФИКАЦИИ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ
WUSMED си запазва правото да прави модификации или да добавя приложения на тези Правила във връзка с техния механизъм и награди, стига да са оправдани или да не навредят на участниците: те се правят през периода на валидност на конкурса и се съобщават надлежно.

Ако неочаквано или вследствие на непреодолима сила състезанието не може да се проведе в нито едно от условията, посочени в тези Правила, WUSMED не носи отговорност. В този случай WUSMED може да избере публикуването на нов механизъм със същите средства за първоначално разпространение на конкурса или за отмяна на конкурса, без да следва отговорност за WUSMED. В допълнение WUSMED не носи отговорност за неправилното функциониране на мрежата.

13. НЕВАЛИДНОСТ
Ако някои от разпоредбите на тези правила са обявени напълно или частично нищожни или неефективни, тази нищожност или неефективност засяга само това разпореждане или частта от разпоредбата, която е нищожна или неефективна, а във всички останали нещата остават същите. Тази разпоредба или част от нея се счита за невалидна, освен в случаите, когато, ако е от съществено значение за тези правила, тя трябва да ги засегне по съответния начин.

14. ПРАВОМОЩНОСТ И ПРИЛОЖИМ ЗАКОН
Тези Правила трябва да бъдат тълкувани и управлявани в съответствие с испанското законодателство. За всеки спор, произтичащ от съществуването, достъпа, използването или съдържанието на Правилата, участникът и WUSMED изрично се отказват от всяка друга юрисдикция, към която се отнасят, и трябва да бъдат подчинени на юрисдикцията и изключителната юрисдикция на съдилищата в Жирона, Испания.

_