Γενικές Πληροφορίες Θέμα: Εκπαίδευση | Γλώσσα: Αγγλικά | Τιμή: Δωρεάν Πιστοποιητικό: Πιστοποιητικό επίσημα από δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα


Οι συμμετέχοντες θα είναι μέρος του σχολικού δικτύου MEDIS

Download the Medis Handbook


Καλώς ήλθατε στο MOOCS MEDIS!

Μαζική Ανοιχτή Διαδρομή Online Το MEDIS είναι ένα πρόγραμμα ERASMUS + που στοχεύει να βρει παιδαγωγικές προτάσεις για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Κυρίως για τους μετανάστες μαθητές. Βελτιώνουμε τις δεξιότητες διδασκαλίας και προσφέρουμε μεθοδολογίες χωρίς αποκλεισμούς από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Τι μαθαίνω;

Αυτό το μάθημα βασίζεται σε μια συλλογή καλών πρακτικών που προέρχονται από το partner MEDIS χώρες (Καταλονία-Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρος). Κάθε επιλεγμένη πρακτική αντιστοιχεί σε μία μονάδα MOOC.

Κύριες έννοιες

Ενδυνάμωση: θετική διαχείριση συγκρούσεων, αυτογνωσία, προσωπικά σχέδια δράσης και κοινωνικές δυσκολίες.                                                                Ρίζα στο Διαδίκτυο: ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σε συντονισμό με το περιβάλλον και τα κοινοτικά προγράμματα.                                                                              Να έρθετε σε επαφή: ομάδες αποκατάστασης, ομάδα εστίασης σε καυτά θέματα, συμμετοχικές ομάδες.


BLISTERED MEDISMOOC

Πώς τρέχει;

Το MEDISMOOC λειτουργεί με δύο τρόπους: ως κανονικό MOOC (εντελώς online) και ως μεικτό μάθημα, με δύο συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο: ένα στην αρχή και ένα στο τέλος του, διεξάγεται από τους εμπειρογνώμονες εταίρους MEDIS με έδρα τη Girona. Για να λάβετε μέρος στην αναμειγμένη έκδοση, απευθυνθείτε στο contact partner convenient σε κάθε χώρα.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Οι μονάδες είναι ανεξάρτητες και αλληλένδετες. Τα ακόλουθα βήματα πρέπει να γίνουν από κάθε συμμετέχοντα στο MOOC:

1. Διαβάστε το συνημμένο pdf με την πλήρη περιγραφή του good practice του ενδιαφέροντός σας.

2. Παρακολουθήστε το
related video τουλάχιστον μία φορά.
3. Απαντήστε στο self-evaluation form * για την καλύτερη κατανόηση της πρακτικής και για να προβληματιστούν σχετικά με αυτήν.
4. Αν είναι απαραίτητο, παρακολουθήστε πάλι το βίντεο. (*) Η αξιολόγηση έχει δύο μέρη: the first (evaluation form) αποσκοπεί στην κατανόηση της παρουσιαζόμενης πρακτικής, the second one (final evaluation) σας προτείνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε κάτι παρόμοιο με αυτή την καλή πρακτική στην καθημερινή εργασία σας.

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αφού ολοκληρώσετε όλες τις μονάδες, θα εμφανιστεί ένα ερωτηματολόγιο που θα ζητά, εάν είναι δυνατόν, να δοκιμάσετε μερικές από τις καλές πρακτικές, να εδραιώσετε ιδέες, να μοιραστείτε εμπειρίες ώστε να αναπτυχθείτε όλοι εσείς και η ομάδα MEDIS στο κρίσιμο έργο προώθησης την κοινωνική ένταξη.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους συγγραφείς των μονάδων, εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή απλά, αν θέλετε να το κάνετε.

ENROL NOWwww.medisinclusiveschools.eu
FacebookYoutube
Erasmus+ Co funded Project number: 592206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Copyright© 2018 Medis Inclusive Schools | All Rights Reserved

_