Добре дошли в

Проект МЕДИС

Консолидиране на междукултурното образование

Започнете нашия курс по MEDIS MOOC

ДОСТАВЯНЕ НА НОВИ ХОРИЗОНИ

Програма за средиземноморски приобщаващи училища (програма MEDIS)

Проектът MEDIS ще засили и укрепи социалното сближаване, междукултурното образование и местния език в многоезична рамка на новопристигналите мигранти в начални и средни училища чрез Средиземноморските приобщаващи училища в шест европейски държави (Испания, Кипър, Гърция, Италия, Португалия и България ). Програмата ще адаптира преподавателски умения и приобщаващи методики, необходими на образователната общност: учители и други ученици.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

НАШИТЕ НОВИНИ

No posts found
_